some_text

Necesitats técniques

  • Espai d’uns 120m2 accessibles amb una furgoneta i roulotte. No és imprescindible que l’espai estigui lliure de mobiliari urbà o arbres, sempre i quan no dificultin l’accés i s’accepti que durant tot l’espectacle el recinte quedi tancat a l’ús públic.

  • Presa de corrent de 220v i 3000w que arribi fins el punt d’actuació.

Característiques del muntatge

  • L’espectacle consta de 10 actuacions de 30 min. (dividides en dos grups per un descans de la companyia)

  • Cal servei de vigilància de la instal·lació durant els descansos de la companyia.

  • Temps de muntatge: 3 hores.

  • Temps de desmuntatge: 1,5 hores.

lo_sainet_LLEIDA_01

  • Hem actuat a…